Bieżące informacje

Drewniane zabytki archidiecezji gnieźnieńskiej

W ramach dotacji z Unii Europejskiej na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej renowacji i konserwacji poddano blisko osiemdziesiąt drewnianych zabytkowych obiektów w dziewięciu kościołach. Zachęcamy do zapoznania się z efektami prac zespołu sześćdziesięciu osób zaangażowanych w ratowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego.

Cienin Kościelny: kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Inowrocław: kościół farny pw. św. Mikołaja

Lądek: kościół pw. św. Mikołaja

Łubowo: kościół pw. św. Mikołaja

Młodojewo: kościół pw. św. Mikołaja

Popowo Kościelne: kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Sokolniki: kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika

Waliszewo: kościół pw. św. Katarzyny

Września: kościół pw. św. Krzyża

 

 

W powiecie gnieźnieńskim prace renowacyjne i konserwacyjne prowadzono w Łubowie (fundamenty, ściany kościoła, dach i więźba dachowa, stolarka okienna i drzwiowa, zagospodarowanie terenu, ołtarz główny, ołtarze boczne: św. Antoniego, Chrystusa Ukrzyżowanego i w kaplicy, krucyfiks ludowy, balustrada, ambona), w Sokolnikach (fundamenty, ściany, dach i więźba dachowa, wieża, stolarka okienna i drzwiowa, zagospodarowanie terenu, ołtarz główny) oraz w Waliszewie (fundamenty, ściany kościoła, dach i więźba dachowa, stolarka okienna i drzwiowa, zagospodarowanie terenu, ołtarz główny, ambona, belka tęczowa, chrzcielnica, ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, ołtarz boczny z obrazem Zwiastowania NMP, obraz „Matki Bożej Adorowanej przez Polskich Świętych”, baldachim procesyjny, feretron z obrazami św. Katarzyny i Matki Boskiej Częstochowskiej, krucyfiks).

W powiecie słupeckim prace renowacyjne i konserwacyjne prowadzono w Cieninie Kościelnym (ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, prospekt organowy, chór muzyczny, feretron, krucyfiksy, kredencja zakrystyjna),  w Lądku (przyścienne ołtarze przy filarach, konfesjonały, ambona, chrzcielnica, prospekt organowy, drewniane wyposażenie ołtarza głównego, meble w zakrystii, feretrony, krucyfiksy, drzwi wejściowe, drzwi do skarbczyka) oraz w Młodojewie (fundamenty, ściany kościoła, dach i więźba dachowa, stolarka okienna i drzwiowa, zagospodarowanie terenu, ołtarz główny, tryptyk, chrzcielnica, rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, rzeźba Chrystusa Frasobliwego, rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, krucyfiksy).

W powiecie wągrowieckim prace renowacyjne i konserwacyjne prowadzono w Popowie Kościelnym (ołtarz główny, ołtarz boczny pw. św. Krzyża, ołtarz boczny pw. św. Stanisława, ambona, fotel celebransa).

W Inowrocławiu prace renowacyjne i konserwacyjne prowadzono w kościele farnym (ołtarz boczny pw. Świętej Rodziny, ołtarz boczny pw. Matki Boskiej Boreckiej, ołtarz boczny Ukrzyżowania, ołtarz boczny pw. św. Antoniego, chrzcielnica, feretrony, ambona).

We Wrześni prace renowacyjne i konserwacyjne prowadzono w kaplicy na Lipówce (polichromia ścian i stropu, retabulum ołtarza głównego, retabulum ołtarza bocznego pw. św. Rocha i św. Rozalii, obraz Matki Bożej Kodeńskiej i obraz św. Bonifacego).

 

 

Całkowita wartość projektu: 15 270 031,90 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 12 979 527,11 PLN

Fundusze na realizację projektu w Waliszewie przekazała Gmina Kłecko.
Fundusze na realizację projektu we Wrześni przekazała także Gmina i Powiat Września.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego