Bieżące informacje

Drewniane zabytki archidiecezji gnieźnieńskiej

22.06.2018

W ramach dotacji z Unii Europejskiej na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej renowacji i konserwacji poddano blisko osiemdziesiąt drewnianych zabytkowych obiektów w dziewięciu kościołach. Zachęcamy do zapoznania się z efektami prac zespołu sześćdziesięciu osób zaangażowanych w ratowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego.

więcej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego