Kościół filialny pw. św. Rozalii (na cmentarzu parafialnym)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego