Efekty projektu

Lądek – kościół pw. św. Mikołaja

PRACE KONSERWATORSKIE ŚREDNIOWIECZNEGO KRUCYFIKSU

Rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa powstała w II poł. XV wieku w stylu późnogotyckim. Postać Chrystusa ma rozmiary 80 x 50 cm, a jej stan zachowania przed konserwacją była w dobrym stanie. Postać była wielokrotnie przemalowywana, a struktura jego drewna była osłabiona przez działalność drewnojadów.

Fragmenty konstrukcyjne były miejscowo spękane w wyniku wysychania drewna. Wystąpiło też kilka uszkodzeń mechanicznych (brak palców u stóp), wtórnych ingerencji stolarskich oraz ubytków drewna w dekoracji snycerskiej, jak i konstrukcyjnej. Liczne przemalowania warstwy polichromii doprowadziły do przyśpieszenia degradacji obiektu.

Celem konserwacji był zahamowanie dalszego procesu destrukcji krucyfiksu. Podjęte zabiegi restauratorskie miały na celu przywrócenia wartości estetycznych i umożliwienie dalszego pełnienia funkcji kultowej.

Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich wykonano badania polegające na obserwacji w świetle (bocznym i rozproszonym) widzianym oraz w UV w celu zbadania problematyki przebiegu prac konserwatorskich. Następnie zbadano odporność warstwy malarskiej na rozpuszczalniki. Po wstępnych analizach przystąpiono do czyszczenia odwrocia drewna polichromowanego mydłem szarym.

Po oczyszczeniu i wykonaniu testów różnymi rozpuszczalnikami, przystąpiono do usuwania warstw wtórnych przemalowań. Po zdjęciu wtórnych powłok malarskich drewno zaimpregnowano, następnie brakujące konstrukcyjne fragmenty uzupełniono kitem. Oryginalną polichromię rzeźby scalono kolorystyczne, etapem końcowym było zabezpieczenie werniksem satynowym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego