Efekty projektu

Inowrocław – kościół farny pw. św. Mikołaja

PRACE KONSERWATORSKIE OŁTARZA BOCZNEGO UKRZYŻOWANIA

Ołtarz boczny Ukrzyżowania w kościele pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu powstał w 2 poł. XVIII wieku w stylu rokoko. Centralne jego miejsce zajmuje rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z poł. XIV wieku umieszczona na tle tłoczonym w srebrzonej blasze Widoku Jerozolimy.

Inowrocław - kościół farny pw. św. Mikołaja

Ołtarz był wielokrotnie przemalowywany, wstępne odkrywki wykazały cztery warstwy wtórne. Gruba warstwa przemalowań zatarła i spłaszczyła modelunek ornamentów i rzeźb. Przez długi czas panowała w kościele bardzo duża wilgotność co powodowało destrukcję drewna przez rozwój grzybów i pleśni. Żerowanie kołatków widoczne jest w większym zakresie w elementach architektonicznych ołtarza. Wahania wilgotności spowodowały miejscami odpadanie warstw malarskich wraz z gruntem.

Rzeźba Chrystusa została ostatni raz poddana konserwacji w 1981 roku. Z dokumentacji wynika, że była pokryta wieloma warstwami przemalowań, które zostały usunięte w trakcie prac konserwatorskich, nie znaleziono wówczas żadnej oryginalnej polichromii. Całość powierzchni opracowano w kitach woskowo-żywicznych, zaś przy większych ubytkach użyto gwoździ miedzianych i drutu. Całą powierzchnię pokryto roztworem szelaku.

Blacha z widokiem Jerozolimy została niewłaściwie zabezpieczona, gdyż srebro pociemniało, a w przetarciach można zaobserwować korozję mosiądzu.

 

Celem prac konserwatorskich jest wzmocnienie struktury drewna i konstrukcji ołtarza, następnie zakonserwowanie i uzupełnienie oryginalnej warstwy malarskiej i pozłotniczej. Efektem prac będzie przywrócenie pierwotnego wyrazu artystycznego i wzmocnienie struktury substancji zabytkowej obiektu.

Prace rozpoczęto od dokumentacji fotograficznej i opisowej ilustrującej stan zachowania obiektu, który następnie został zdemontowany. W pierwszej kolejności ołtarz oczyszczono z kurzu i pajęczyny, podklejono ruchome łuski. Wykonano dezynsekcję wszystkich odkrytych drewnianych elementów ołtarza, celem wyeliminowania ewentualnych czynnych larw owadów.

Wykonano odkrywki stratygraficzne, z których ustalono, że pierwotna polichromia była w kolorze ciemnego błękitu i ciemnej szarości, natomiast ornamenty, uszaki i pilastry zostały pozłocone na mat i poler, a kotara – srebrna.

Następnie przystąpiono do pełnego usuwania przemalowań, po usunięciu których zaimpregnowano drewno. Kolejną czynnością było uzupełnienie otworów wylotowych po kołatkach od lica i odwrocie. Następnie wykonano prace konstrukcyjne i stolarskie, mające na celu ustabilizowanie konstrukcji obiektu oraz zrekonstruowano dół ołtarza i profilowane listwy. Sklejono rozwarstwienia i szpary między deskami oraz wypełniono szersze szczeliny, uzupełniono zniszczone lub brakujące elementy drewniane wstawkami z nowego drewna tzw. „flekami”. Usunięto wtórne grunty z gipsu, następnie uzupełniono ubytki, zaś powierzchnie kitów opracowano papierem ściernym.

Złocenia wykonano złotem 23 i ¾ karata z płatka na wysoki połysk, srebro natomiast nanoszono na kotarę, którą po wyschnięciu polerowano agatami. Na koniec zabezpieczono powierzchnię srebra przed utlenianiem nanosząc trzy warstwy roztworu szelaku.

Warstwę malarską dolnych nowych części ołtarza zrekonstruowano na podstawie zachowanego oryginału. Wszystkie partie polichromowane zostały zabezpieczone werniksem retuszerskim.

Rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego oczyszczono z wszelkich wtórnych ingerencji i zakonserwowano zachowawczo. Usunięto wszelkie kity woskowo-żywiczne oraz masę żywiczną, pozostawiono jedynie fragmenty warstw malarskich pozostawionych po konserwacji w 1981 roku. Następnie wzmocniono osłabioną strukturę drewna.

Blachy z widokiem Jerozolimy wyprostowano, usunięto ślady korozji, a srebro doczyszczono. Następnie całą powierzchnię wypolerowano i zabezpieczono.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego